Ky program fokusohet në promovimin e dialogut si instrument për të ngritur në shkallë më të lartë komunikimin kolektiv në mes të komuniteteve dhe për të përmirësuar marrëdhëniet ndëretnike dhe rajonale.

Puna jonë fokusohet në kërkimin e mënyrave më të mira për ta përmirësuar dialogun shqiptaro-serb në Kosovë, tejkalimin e mosmarrëveshjeve politike dhe zgjidhjen e problemeve praktike që prekin mirëqenien e komuniteteve jo-shumicë. D4D kontribuon edhe në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe përfshihet në platforma të bashkëpunimit rajonal me qëllim që të krijoj terren të përshtatshëm për marrëdhënie të mira fqinjësore në rajon.

Si e vlerësojnë qytetarët kosovarë vendimin e qeverisë së Kosovës për t’ju bashkëngjitur “mini-Schengenit”?

D4D ka realizuar një anketë për të kuptuar mendimet e qytetarëve rreth këtij vendimi

D4D ka realizuar një anketë me qytetarët për të kuptuar se sa janë të informuar për “mini-Schengenin”

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

23 Dhjetor 2020 Kimberley Kruijver, Visar Xhambazi

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

08 Tetor 2020 Demush Shasha