Ky program fokusohet në promovimin e dialogut si instrument për të ngritur në shkallë më të lartë komunikimin kolektiv në mes të komuniteteve dhe për të përmirësuar marrëdhëniet ndëretnike dhe rajonale.

Puna jonë fokusohet në kërkimin e mënyrave më të mira për ta përmirësuar dialogun shqiptaro-serb në Kosovë, tejkalimin e mosmarrëveshjeve politike dhe zgjidhjen e problemeve praktike që prekin mirëqenien e komuniteteve jo-shumicë. D4D kontribuon edhe në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe përfshihet në platforma të bashkëpunimit rajonal me qëllim që të krijoj terren të përshtatshëm për marrëdhënie të mira fqinjësore në rajon.

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

26 Nëntor 2021 Charles King

Si e vlerësoni gjashtë mujorin e parë të Qeverisë Kurti?

Kur mendoni se trupat e KFOR-it do të largohen nga Kosova?

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

22 Shtator 2021 Bodo Weber

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

31 Gusht 2021 Anette Sonnbäck, Valëza Zogjani