Ky program fokusohet në promovimin e dialogut si instrument për të ngritur në shkallë më të lartë komunikimin kolektiv në mes të komuniteteve dhe për të përmirësuar marrëdhëniet ndëretnike dhe rajonale.

Puna jonë fokusohet në kërkimin e mënyrave më të mira për ta përmirësuar dialogun shqiptaro-serb në Kosovë, tejkalimin e mosmarrëveshjeve politike dhe zgjidhjen e problemeve praktike që prekin mirëqenien e komuniteteve jo-shumicë. D4D kontribuon edhe në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe përfshihet në platforma të bashkëpunimit rajonal me qëllim që të krijoj terren të përshtatshëm për marrëdhënie të mira fqinjësore në rajon.

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

28 Janar 2020 Ana Nenezić, Nirvana Deliu, Valëza Zogjani

Politika e Jashtme e Kosovës

Cili mendoni se është opsioni më i favorshëm për Kosovën?

Agjenda e Konektivitetit për 6 shtetet e Ballkanit Perendimor: Hapat tutje