D4D

Rezarta Delibashzade – Krasniqi
Drejtore Ekzekutive
[email protected]
Fjolla Veseli
Menaxhere e Financave
[email protected]
Valëza Zogjani
Hulumtuese e Politikave
[email protected]
Visar Xhambazi
Hulumtues i Politikave
[email protected]
Allen Meta
Menaxher Projekti
[email protected]
Blerinë Ukshini
Menaxhere e Projektit
[email protected]