D4D

Shpend Emini
Drejtor Ekzekutiv
shpend.emini@d4d-ks.org
Fjolla Veseli
Menaxhere e Financave
fjolla.veseli@d4d-ks.org
Rezarta Delibashzade
Menaxhere e Programeve
rezarta.d@d4d-ks.org
Ferid Murseli
Menaxher i Programeve / Burimet Njerëzore
ferid.murseli@d4d-ks.org
Gersi Gashi
Bashkëpuntorë i jashtëm për hulumtim
gersi.gashi@d4d-ks.org
Ngadhnjim Halilaj
Koordinator i Projektit / Analist i të dhënave
ngadhnjim.halilaj@d4d-ks.org
Linda Abazi-Morina
Menaxhere e Projektit
linda.abazi@d4d-ks.org
Valëza Zogjani
Hulumtuese e Politikave
valeza.zogjani@d4d-ks.org
Blerinë Ukshini
Koordinatore e Projektit
blerine.ukshini@d4d-ks.org
Allen Meta
Zyrtar i Projektit / Hulumtues
allen.meta@d4d-ks.org
Jetmira Zeka
Zyrtare e Projektit
jetmira.zeka@d4d-ks.org
Driton Qeriqi
Koordinator i Projektit / Hulumtues
driton.qeriqi@d4d-ks.org