D4D

Rezarta Delibashzade – Krasniqi
Drejtore Ekzekutive
[email protected]
Fjolla Veseli – Zeka
Menaxhere e Financave
[email protected]
Allen Meta
Menaxher Projekti
[email protected]
Ferid Murseli
[email protected]
Judita Krasniqi – Hajdari
Hulumtuese/Menaxhere e Projektit
[email protected]
Drenusha Canolli
Koordinatore e projektit
[email protected]
Teuta Aqifi
Asistente e Projektit
[email protected]