D4D

Rezarta Delibashzade – Krasniqi
Drejtore Ekzekutive
[email protected]
Fjolla Veseli – Zeka
Drejtore e Financave
[email protected]
Ferid Murseli
Menaxher i programeve
[email protected]
Allen Meta
Menaxher Projekti
[email protected]
Judita Krasniqi – Hajdari
Hulumtuese/Menaxhere e Projektit
[email protected]
Venera Gashi
Zyrtare e projekteve dhe komunikimit
[email protected]
Bora Krasniqi
Zyrtare e projekteve
[email protected]