D4D

Raporti vjetor për vitin 2023

Shkarko

Raporti financiar dhe i auditorit per vitin 2023

Shkarko

D4D – Raporti financiar & i auditorit të pavarur për vitin 2022

Shkarko

D4D – Raporti vjetor 2021

Shkarko

D4D – Raporti financiar & i auditorit të pavarur për vitin 2021

Shkarko

D4D – Raporti financiar & i auditorit të pavarur për vitin 2020 (vetëm në anglisht)

Shkarko

D4D – Raporti financiar & i auditorit të pavarur për vitin 2019 (vetëm në anglisht)

Shkarko

D4D – Financial statement & independent auditors’ report 2018

Shkarko

D4D – Financial statement & independent auditors’ report 2017

Shkarko