D4D

D4D – Raporti financiar & i auditorit të pavarur për vitin 2019 (vetëm në anglisht)

Shkarko

D4D – Financial statement & independent auditors’ report 2018

Shkarko

D4D – Financial statement & independent auditors’ report 2017

Shkarko

D4D – Financial statement & independent auditors’ report 2016

Shkarko

D4D – Financial statement & independent auditors’ report 2015

Shkarko

D4D – Financial statement & independent auditors’ report 2014

Shkarko