Menaxher/e Projekti

Demokraci për Zhvillim (D4D) është duke kërkuar të punësoj një Menaxher/e Projekti.

Për të aplikuar, luten që të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e përditësuar dhe Letër Motivuesevacancies@d4d-ks.org deri më 11 mars 2020.

Mungesa e ndonjërit prej dokumenteve të renditura më lartë nënkupton refuzim të menjëhershëm të aplikimit për këtë pozitë pune.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara hyjnë në rrethin e ngushtë dhe do të ftohen për intervistë. D4D rezervon të drejtën e anulimit të konkursit.

Detajet e plota rreth pozitës së hapur i gjeni në dokumentin më poshtë ↓