D4D

Linda Stretz
Anëtare
Linda Abazi Morina
Kryetare e Bordit
Donika Emini
Anëtare
Isuf Zejna
Anëtar