Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) | 24.11.2014

Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të partive politike

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) ka lansuar punimin mbi ideologjitë e partive politike dhe për këtë do të organizojë...
Punimet | Leon Malazogu dhe Brenna Gautam; Me kontribut nga Rezarta Delibashzade dhe Ngadhnjim Halilaj | 26.11.2014

Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të partive politike

Punimi fillon me rishikimin e studimeve të ngjashme të bëra më herët mbi të cilat është ndërtuar ky studim....
Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) | 25.11.2014

Pse katër të pestat e grave nuk janë duke kërkuar punë? Sa do të rritej ekonomia e Kosovës po të aktivizohej ky resurs i pashfrytëzuar?

25 nëntor u mabjtë salloni me temën: 'Pse katër të pestat e grave nuk janë duke kërkuar punë? Sa...
Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) | 18.11.2014

Si të përmirësojmë drejtësinë zgjedhore?

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) ka organizuar konferencën me temën "Si të përmirësojmë drejtësinë zgjedhore?", ku ndër të ftuarit...