Aktivitet | Demokraci për Zhvillim (D4D) | 08.07.2016

D4D organizon trajnime për organizatat e shoqërisë civile

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), me perkrahje të Think Tank Fund dhe Fondacionit për Shoqëri të Hapur, organizoi një...
Aktivitet | D4D & MKRS-DIR | 21.06.2016

Salloni i së martes në Gjakovë: Sa individualistë janë të rinjtë sot?

Në Gjakovë, u mbajt Salloni i së martes me temën: Rinia dhe individualiteti: Sa individualistë janë të rinjtë sot? Sa...
Aktivitet | D4D & EYE | 14.06.2016

Sektori privat punëson shumicën e të diplomuarve: A duhet të jetë më i përfshirë në vendimmarrje të universiteteve?

Më 14 qershor, u mbajt Salloni i së martes me temën: Sektori privat punëson shumicën e të diplomuarve: A duhet...
Aktivitet | D4D & Zyra e Komisionerit pë Gjuhët | 31.05.2016

Salloni i së martes: Sa janë duke u përdorur gjuhët zyrtare në Kosovë?

Më 31 maj, u mbajt salloni i së martes me temën: Sa janë duke u përdorur gjuhët zyrtare në Kosovë?...