Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim | 08.06.2014

D4D vëzhgon zgjedhjet parlamentare 2014

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) me 9 ekipet e saj mobile ka vëzhguar procesin zgjedhor në gjithë Kosovën ne...
Aktivitet | Instituti D4D dhe Ubo Consulting | 06.06.2014

Rezultatet nga anketa e zhvilluar në fund të majit dhe fillim të qershorit

Ditëve të fundit kemi zhvilluar një anketë, publikimin e të cilës e vonuam dy ditë. Hezituam të publikojmë rezultatet...
Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim | 03.06.2014

Shoqatat me Anëtarësi i Shpalosin Kërkesat e Tyre tek Partitë Politike

Më 27 maj & 3 qershor, D4D ka organizuar tryeza të përfaqësimit me partitë politike më kryesore dhe shoqatat...
Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim | 26.05.2014

Përgatitja e subjekteve politike dhe vëzhguesve për ankimim efektiv të shkeljeve zgjedhore

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) ka organizuar tryezën “Përgatitja e subjekteve politike dhe vëzhguesve për ankimim efektiv të shkeljeve...