Aktivitet | Instituti D4D | 28.08.2015

Takim ndërmjet grave ndërmarrëse

U mbajt takimi në mes të grave ndërmarrëse, serbe dhe shqiptare, nga Kosova. Ky takim, kishte për qëllim krijimin...
Aktivitet | Instituti D4D | 28.08.2015

D4D mban konsultim me gazetarë

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) mbajti një konsultim me gazetarë për të diskutuar rreth politikbërjes në Kosovë. Politikbërja u...
Aktivitet | Demokraci për Zhvillim (D4D) | 27.08.2015

Fokus grup për “Menaxhimi i performancës së politikave publike”

Instituti Demokracia për Zhvillim (D4D) organizoi fokus grupin për të gjeturat e hulumtimit “Menaxhimi i performancës së politikave publike”...
Aktivitet | Instituti D4D | 17.08.2015

Mëngjes pune me gazetarë

Në zyret e D4D-së u mbajt një mëngjes pune me gazetarë, ku u diskutua për përfaqësimin gjinor në stafin...