Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim | 16.04.2014

Drejtësia zgjedhore – mësimet e nxjerra nga zgjedhjet lokale 2013 (Gjilan)

Instituti Demokraci për Zhvillim, ka filluar ciklin e tryezave “Drejtësia zgjedhore – mësimet e nxjerra nga zgjedhjet lokale 2013”....

Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim | 16.04.2014

Drejtësia zgjedhore – mësimet e nxjerra nga zgjedhjet lokale 2013 (Ferizaj)

Instituti Demokraci për Zhvillim, ka filluar ciklin e tryezave “Drejtësia zgjedhore – mësimet e nxjerra nga zgjedhjet lokale 2013”....

Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim | 26.03.2014

Diskutim me gratë e suksesshme në biznes me temë: “Roli i trashëgimisë në pavarësimin e gruas”

Diskutimi “Roli i trashëgimisë në pavarësimin e gruas” u mbajt me 26 mars me gratë ndërmarrëse nga Kosova dhe...

Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim | 10.03.2014

Fokus grupe me shoqatat me anëtarësi

Më 4 & 6 mars, Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) ka organizuar dy takime në formë të fokus grupeve...