Aktivitet | Instituti D4D | 06.10.2015

‘Integrimi gjinor – katalizator i zhvillimit shoqëror. Cilat janë politikat e tanishme dhe çka përfitojmë nga ato?’

Në sallonin e së martes, 6 tetor, u diskutua tema ‘Integrimi gjinor - katalizator i zhvillimit shoqëror. Cilat janë...
Aktivitet | Instituti D4D | 29.09.2015

„Rrjetet sociale, përmirësimi i uebfaqes dhe marketingu online”

Në Valevë u mbajt trajnimi dy-ditor „Rrjetet sociale, përmirësimi i uebfaqes dhe marketingu online" i organizuar nga Instituti D4D...
Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) | 29.09.2015

Cilat publikime duhet të llogariten si të denja për avancim akademik? Sa ndikon ky kriter në rangimin e Universitetit?

Në sallonin e së martës, më 29 shtator 2015, u diskutua tema: ‘Cilat publikime duhet të llogariten si të denja...
Aktivitet | Instituti D4D | 17.09.2015

Trajnimi: ‘Të shkruarit e mirëfilltë e projekt propozimeve për BE-në

U mbajt trajnimi ‘Të shkruarit e mirëfilltë e projekt propozimeve për BE-në’ ku morën pjesë rreth 30 përfaqësues të...