Aktivitet | Democracy for Development Institute (D4D) | 30.12.2014

Vacancy – Project Assistant/Researcher (with focus on election adjudication)

Project Assistant/Researcher (with focus on election adjudication) To apply, please e-mail ALL of the following: updated CV and Cover letter...
Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) & UNWomen | 02.12.2014

HeForShe: Cili është përfitimi i burrave nga barazia gjinore?

2 dhjetor u mbajtë salloni me temën: "HeForShe: Cili është përfitimi i burrave nga barazia gjinore?" Hapja informuese dhe provokuese...
Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) | 24.11.2014

Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të partive politike

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) ka lansuar punimin mbi ideologjitë e partive politike dhe për këtë do të organizojë...
Punimet | Leon Malazogu dhe Brenna Gautam; Me kontribut nga Rezarta Delibashzade dhe Ngadhnjim Halilaj | 26.11.2014

Busolla ideologjike e Kosovës – Hartë e orientimit të partive politike

Punimi fillon me rishikimin e studimeve të ngjashme të bëra më herët mbi të cilat është ndërtuar ky studim....