Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) | 29.10.2014

Përfaqësues të shoqërisë me nevoja të veçanta harmonizojnë kërkesat e tyre para përfaqësuesve institucional dhe politik

Këtë të mërkurë, me datë 29 tetor 2014, janë mbledhur përafërsisht 10 përfaqësues të shoqatave të personave me nevoja...
Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) | 28.10.2014

Çfarë ndodhi me shkelësit e zgjedhjeve: u dënuan, u avulluan apo u promovuan?

Me datë 28 tetor u mbajtë salloni me temën: “Çfarë ndodhi me shkelësit e zgjedhjeve: u dënuan, u avulluan apo...
Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) | 22.10.2014

Tryezë diskutimi: Cilat janë prioritetet kryesore për bujqësi, vreshtari, pemëtari, perimtari, qumështorët dhe kush i përfaqëson ato?

Vazhdon organizimi i tryezave me organizatat me anëtatësi, me qëllim për të përmirësuar vizibilitetin e tyre, për të nxjerrë...
Aktivitet | Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) dhe CEPI | 21.10.2014

Çfarë do të sjell kapitulli i ri i dialogut?

Me datë 21 tetor 2014 u mbajt salloni me temën: 'Çfarë do të sjell kapitulli i ri i dialogut?' Hapja informuese...