Aktivitet | Demokraci për Zhvillim (D4D) | 29.11.2016

Nga rinia për rininë: A ka mundësi zhvillimi në Kosovë? A mbërrin ato tek ti?

Alejtin Berisha, Drejtor Ekzekutiv i Kolegjit Universum tha se të rinjët në Kosovë nuk kanë shumë ambicje për të...
Aktivitet | Demokraci për Zhvillim (D4D) | 22.11.2016

Projekt buxhetin për 2017-ën: Buxhet i zhvillimi apo Investimit politik

Hapja e këtij salloni u bë nga Agim Krasniqi, Zëvendësministër nga Ministria e Financave, ku ai theksoi rëndësinë e...
Aktivitet | Democracy for Development (D4D) | 16.11.2016

Rinia dhe Teknologjia – Sfidat dhe mundësitë e rrjeteve sociale për organizim shoqëror

Ky salon u hap nga Fitim Gashi nga Creative Sh.P.K, ku ai përmendi rëndësinë e komunikimit dhe bashkëpunimit që...
Aktivitet | Demokraci për Zhvillim (D4D) | 15.11.2016

Raporti i Progresit: 2015,2016 …Progres apo Regres?”

Hapja provokative e këtij salloni u bë nga Sokol Havolli, këshilltar për Ekonomi në zyrën e Kryeministri, ku ai...