Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim | 22.04.2014

Trajnimi i Shoqatave mbi Ciklin e Politik-bërjes (Moduli 1)

Më 16 prill 2014 Instituti D4D ka organizuar trajnimin e parë për shoqatat mbi ciklin e procesit të politik-bërjes...
Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim | 22.04.2014

Edukim për demokraci në Kosovë

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) dhe Këshilli për Komunitet të Demokracive (CCD) kanë organizuar një tryezë më 14 prill...
Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim | 16.04.2014

Drejtësia zgjedhore – mësimet e nxjerra nga zgjedhjet lokale 2013 (Gjilan)

Instituti Demokraci për Zhvillim, ka filluar ciklin e tryezave “Drejtësia zgjedhore – mësimet e nxjerra nga zgjedhjet lokale 2013”....

Aktivitet | Instituti Demokraci për zhvillim | 16.04.2014

Drejtësia zgjedhore – mësimet e nxjerra nga zgjedhjet lokale 2013 (Ferizaj)

Instituti Demokraci për Zhvillim, ka filluar ciklin e tryezave “Drejtësia zgjedhore – mësimet e nxjerra nga zgjedhjet lokale 2013”....