Infografikat

Infografikat (infografikët) janë mjet për të inkuadruar publikun në rrjete sociale në të gjeturat tona si dhe për të testuar idetë tona para përfshierjes në hulumtime.

Gratë në Kosovë kanë nivel jashtëzakonisht të ulët në pjesëmarrje politike

Mizogjenia dhe Dhuna Online ndaj Grave

Gjykata Speciale

Ndikimi nga Jashte

Dialogu Kosovë – Serbi

Ndikimi nga Jashtë