Infografikat

Infografikat (infografikët) janë mjet për të inkuadruar publikun në rrjete sociale në të gjeturat tona si dhe për të testuar idetë tona para përfshierjes në hulumtime.

A do të votonit nëse zgjedhjet mbahen të dielën tjetër?

Sa mendoni se janë komunat aktive në rrjetet sociale mbi përditësimin e informatave për qytetarët?

Gratë në Kosovë kanë nivel jashtëzakonisht të ulët në pjesëmarrje politike

Mizogjenia dhe Dhuna Online ndaj Grave

Gjykata Speciale