Infografikat

Infografikat (infografikët) janë mjet për të inkuadruar publikun në rrjete sociale në të gjeturat tona si dhe për të testuar idetë tona para përfshierjes në hulumtime.

Ndarja Gjinore e Tregut të Punës

Ndarja gjinore e tregut të punës

Lajme rreth ligjit për martesat e gjinisë së njejtë – Draft Kodi Civil

Komentet e qytetarve në facebook për 11 gratë kandidate për Kryetare të Komunave

Si e vlerësoni gjashtë mujorin e parë të Qeverisë Kurti?