Infografikat

Infografikat (infografikët) janë mjet për të inkuadruar publikun në rrjete sociale në të gjeturat tona si dhe për të testuar idetë tona para përfshierjes në hulumtime.

Ndarja gjinore e tregut të punës

Komentet e qytetarve në facebook për 11 gratë kandidate për Kryetare të Komunave

Si e vlerësoni gjashtë mujorin e parë të Qeverisë Kurti?

Kur mendoni se trupat e KFOR-it do të largohen nga Kosova?