Infografikat

Infografikat (infografikët) janë mjet për të inkuadruar publikun në rrjete sociale në të gjeturat tona si dhe për të testuar idetë tona para përfshierjes në hulumtime.

Si e vlerësoni gjashtë mujorin e parë të Qeverisë Kurti?

Kur mendoni se trupat e KFOR-it do të largohen nga Kosova?

A mendoni se vështirësimi i ushtrimit të biznesit në vitin e fundit për shkak të pandemisë Covid-19 ka ndikuar më shumë ..

Çfarë mendoni se duhet të bëjnë institucionet për të ndihmuar stabilitetin e bizneseve të grave në Kosovë pas pandemisë COVID-19?