Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Qeverisje dhe Interesi Publik

05 Shtator 2022 Instituti D4D

Qeverisje dhe Interesi Publik

04 Korrik 2022 Instituti D4D

Qeverisje dhe Interesi Publik

22 Qershor 2022 Instituti D4D

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

31 Maj 2022 Instituti D4D

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

27 Maj 2022 Instituti D4D

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

13 Prill 2022 Instituti D4D