Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Qeverisje dhe Interesi Publik

30 Nëntor 2021 Instituti D4D

Qeverisje dhe Interesi Publik

26 Nëntor 2021 Instituti D4D

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

26 Nëntor 2021 Charles King

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

22 Shtator 2021 Bodo Weber

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

07 Shtator 2021 Valëza Zogjani

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

31 Gusht 2021 Anette Sonnbäck, Valëza Zogjani