Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

13 Prill 2022

Qeverisje dhe Interesi Publik

30 Mars 2022

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

13 Janar 2022

Qeverisje dhe Interesi Publik

30 Nëntor 2021 Instituti D4D

Qeverisje dhe Interesi Publik

26 Nëntor 2021 Instituti D4D

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

26 Nëntor 2021 Charles King