Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

07 Shkurt 2024

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

19 Janar 2024

Qeverisje dhe Interesi Publik

29 Dhjetor 2023

Qeverisje dhe Interesi Publik

06 Dhjetor 2023

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

21 Shtator 2023

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

21 Qershor 2023