Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

12 Prill 2021 D4D

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

26 Mars 2021 Luke Foley

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

20 Mars 2021 Blerinë Ukshini

Qeverisje dhe Interesi Publik

25 Janar 2021 Judita Krasniqi

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

23 Dhjetor 2020 Kimberley Kruijver, Visar Xhambazi

Qeverisje dhe Interesi Publik

10 Dhjetor 2020 Albert Krasniqi