Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Qeverisje dhe Interesi Publik

13 Qershor 2024 Instituti D4D

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

14 Maj 2024

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

29 Prill 2024

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

15 Mars 2024

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

07 Shkurt 2024

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

19 Janar 2024