Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

23 Dhjetor 2022

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

01 Dhjetor 2022

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

27 Tetor 2022

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

27 Tetor 2022

Qeverisje dhe Interesi Publik

19 Tetor 2022

Qeverisje dhe Interesi Publik

05 Shtator 2022 Instituti D4D