Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

22 Shtator 2021 Bodo Weber

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

07 Shtator 2021 Valëza Zogjani

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

31 Gusht 2021 Anette Sonnbäck, Valëza Zogjani

Qeverisje dhe Interesi Publik

29 Korrik 2021 Judita Krasniqi

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

27 Maj 2021 D4D

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

26 Maj 2021 Visar Xhambazi