Punimet

Fushëveprimtaria e D4D shënjestron audienca të ndryshme relevante dhe aranzhon punën përmes punimeve pozicionuese, raporteve të politikave, hulumtimeve si dhe reagimeve të shpejta.

Qeverisje dhe Interesi Publik

21 Mars 2019

Qeverisje dhe Interesi Publik

29 Nëntor 2018 Gersi Gashi, Krenar Gashi

Dialog dhe Bashkëpunim Rajonal

02 Nëntor 2018 Boris Žerjav, Gentiola Madhi, Valëza Zogjani

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

31 Tetor 2018 D+, D4D

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

28 Shtator 2018

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

24 Maj 2018 Dr. Besnik Pula