Instituti D4D

Monitorimet mujore nga korriku i vitit 2023 deri më sot kanë rezultuar me forma të ndryshme të çrregullimit të informacionit. Nga lajme të paverifikara, informata të manipuluara, tituj konspirativ e të bujshëm, e deri te përmbajtja e gjeneruar nga inteligjenca artificiale, kanë mbizotëruar në ambientin mediatik në Kosovë. Artikuj me përmbajtje të çrregullimeve të informacionit […]

Në vazhdim të monitorimit të portaleve online dhe rrjeteve sociale Instituti D4D prezanton publikimin e raportit për tremujorin e tretë ose rarpotin e katërt në përgjithësi. Në vitin e kaluar D4D, ka lanësuar raportin e parë, ku është bërë monitorimi i fushatës zgjedhore dhe balotazhit në Kosovë, ndërsa në fillim të këtij viti është lanësuar […]

Pjesëmarrja e grave në tregun e punës në Kosovë mbetet mjaft e ulët edhe shqetësuese. Gratë vazhdojnë të jenë të diskriminuara në punësim, me diskrepance mjaft të lartë të papunësisë në krahasim me burrat, dhe jo aktiviteti i tyre reflekton dekurajim dhe mungesë të kushteve për qasje të barabartë në tregun e punës për gratë. […]

Shpërndarja e informacionit në ditët e sotme bëhet në kohë rekorde për shkak të zhvillimit të teknologjisë dhe mjeteve teknologjike siç janë telefonat e mençur, platforma të ndryshme si dhe rrjetet sociale, që e mundësojnë qasjen në kohë reale në ngjarje ditore. Në vitin 2022, sipas Datare portal 97% e popullatës kanë qasje në internet.[1] […]

Kosova mbetet prej vendeve me popullsinë më të re në Evropë. Mosha mesatare e popullsisë është 30.2 vjeç, ku të rinjtë nën moshën 25 vjeç përbëjnë rreth 47.3% të popullsisë. Kushtet e tregut të punës në Kosovë mbeten të vështira, veçanërisht për të rinjtë. Gjatë periudhës 2017-2020, dhe norma e punësimit mbeti nën 30%. Kosova […]

Më 17 tetor 2021 në Kosovë u mbajtën zgjedhjet lokale për zgjedhjen kryetarëve të komunave dhe përfaqësuesve të kuvendeve komunale në 38 komuna të Kosovës. Në 21 komuna në të cilat kandidatët për kryetar komune nuk fituan shumicën në raundin e parë (50% +1), më 14 nëntor 2021 u mbajtën zgjedhjet e raundit të dytë. […]

Zhvillimi i e-qeverisjes është prioritet në rritje në agjendat politike, por vëmendje të madhe po i kushtohet transformimit të qeverisjes digjital në nivel lokal. E-qeverisja lokale me të drejtë po merre vëmendje të shtuar pasi  komunat janë më shumë ndërveprim të drejtpërdrejtë me qytetarët dhe janë përgjegjëse për t’i adresuar shqetësimet e përditshme të qytetarëve. […]

Në bazë të raportit të fundit për vitin 2021 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) për përdorimin e Teknologjisë Informative dhe Komunikimit, në Kosovë 96.1% e ekonomive familjare kanë qasje në internet në shtëpi apo banesa, ku shpeshtësia e përdorimit të internetit disa herë gjatë ditës ishte 80%[1]. Kjo në fakt pasqyron edhe shpërndarjen […]

Zgjedhjet cilësohen si instrumenti më demokratik për zgjedhjen e përfaqësuesve politik në vend, ku i gjithë cikli zgjedhor është i rregulluar me ligjet përkatëse të Republikës së Kosovës dhe Rregullat e Komisionit Qendror Zgjedhor, që nga shpallja e ditës së zgjedhjeve e deri në certifikimin e rezultateve. Pjesë shumë e rëndësishme e këtij procesi është […]

Qëllimi i këtij studimi është të rishikojë modalitetet dhe qëndrueshmërinë e një fondi të sigurimeve shoqërore, i cili do të përdoret për të mbuluar lejen e lehonisë dhe lejen prindërore. Mbrojtja e të ardhurave të prindërve të rinj është një temë e cila ka tërhequr interes të konsiderueshëm gjatë dekadës së fundit. Në veçanti, mbrojtja […]

Reformat në përgjithësi janë veprime që ndërmerren për të ndryshuar apo korrektuar ndonjë organizatë, sistem apo të ngjashme. Reforma e administratës publike në Kosovë është kërkuar në vazhdimësi në nivelin nacional. Qëllimi i këtij punimi është më specifik, dhe tenton të analizoj nëse është e nevojshme që të ketë reformë të administratës në nivelin lokal […]