Leon Malazogu

Nxitje për llogaridhënie dhe performancë më të mirë në arsimin e lartë

Dhjetë palë zgjedhje gjatë një periudhe prej pesëmbëdhjetë vjetësh ofrojnë distancë të mjaftueshme kohore për të vlerësuar si e kuptojmë dhe ushtrojmë ne demokracinë. Duke pasur parasysh se nuk do të ketë zgjedhje së shpejti, dy vjetët e ardhshëm paraqesin mundësi të shkëlqyer për të reflektuar dhe përmirësuar përvojën zgjedhore. Ky punim shqyrton një sërë […]

Punimi fillon me rishikimin e studimeve të ngjashme të bëra më herët mbi të cilat është ndërtuar ky studim. I veçojmë ideologjitë e partive për nga konstrukti dhe përmbajtje të një pyetësori dhe përgjigjet që jepen në lidhje me këtë çështje. Ne i prezantojmë gjetjet tona duke i paraqitur ato me grafikone, dhe duke i […]

Në vitin 2014, Kosova nuk do të preket as nga vërshime masive, as tërmete shkatërruesve apo ndonjë vullkan të paparashikuar. Ngricat nuk do të jenë siberike, as i nxehti tropik nuk do të na kaplojë dhe nuk do të na pikasë asnjë cunami apo rrjedhje nukleare. Asnjë nga fatkeqësitë e tmerrshme që prekin pjesën më […]

Në vend se të nisej me qëllim për të parandaluar manipulimet, reforma u nis me qëllim për të krijuar zonat dhe për të zgjedhur presidentin drejtpërdrejtë nga populli. Komisioni për reformë zgjedhore bëri disa përmirësime, injoroi disa pika, por drafti u hodh tutje dhe e gjitha nisi nga e para nga liderët e fuqishëm politik. […]

Kur bëjmë vizitë të rregullt mjekësore, kemi tendencë të përqendrohemi në vlera të cilat veçohen. Brengosemi për rezutatet brengosëse dhe ngushëllohemi shumë pak me pjesën tjetër të rezultateve normale. Në njëfarë mënyre, duket se nuk mërzitemi për shëndetin e gjithë popullit në nivel të njejtë. Të frymëzuar nga ky krahasim, ky studim i shkurtër politik […]

Punimi ofron një analizë të procesit zgjedhor ashtu siç është vëzhguar gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar komune në Ferizaj dhe Kaçanik. Punimi përdor raportet cilësore dhe sasiore nga vëzhguesit para dhe gjatë ditës së zgjedhjeve. Kërkimi ka nxjerrë në pah ndryshimet pozitive në këto zgjedhje për dallim nga zgjedhjet e fundit nacionale si dhe […]

Ky punim analizon shkallën e zhvillimit dhe përfshirjen e shoqatave me anëtarësi në çështjet publike. Gjetjet kryesore tregojnë që shumica e shoqatave në Kosovë nuk kanë një bazë të mirëfilltë të anëtarësisë, përfitojnë pak nga puna vullnetare dhe nuk janë në gjendje të ndikojnë në agjendën publike. Ky punim është përgatitur me kontribut nga: Fjolla […]

Ky raport prezanton rezultatet e një auditimi të listës së votuesve të Kaçanikut të bërë së fundmi me qëllim që të matet niveli i pasaktësive dhe parregullsive. Gjithashtu, raporti paraqet rekomandime për të adresuar ato. Përderisa Kaçaniku mund të jetë vetëm një rast, ky punim dhe të gjeturat e tij mund të përdoren ose si […]

Ndërprerja e bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit si rezultat i zgjedhjeve në Serbi në maj të vitit 2012 ka ofruar mundësi për të reflektuar mbi arritjet por edhe kufizimet e dialogut deri më tani. Ky punim shqyrton performancën e dialogut të kaluar dhe vlerëson faktorët që duhen rikonsideruar në strukturën e procesit të […]

Qëllimi i këtij punimi është që të kontribuojë në debatin për zgjidhjen e krizës në veriun e Kosovës duke propozuar hapa që palët duhet të ndërmarrin në mënyrë që procesi të ecë përpara në mënyrë paqësore. Punimi shqyrton qasjet e ndryshme që janë propozuar deri më tani dhe sugjeron kontribute efektive drejt paqes së qëndrueshme. […]

Kosova duhet të bëjë më shumë që t’i përmbushë nevojat e të rinjve serbë. Përderisa Kosova është fokusuar në kthimin e serbëve të moshuar, të rinjtë e këtij komuniteti shohin pak arsye për të qëndruar. Dëshira për t’u larguar mund të jetë pjesë e një trendi më afatgjatë për migrim në zonat urbane. Ky punim […]

Ky studim fillon me një analizë të historikut të dialogut, pastaj shqyrton fitimet dhe humbjet e të të gjitha palëve dhe përpiqet të kuptojë se çfarë kërkon BE-ja me fjalën ‘normalizim’. Frika dhe rezistenca publike për dialog është analizuar në mënyrë që të përcaktohet shkalla e arsyeshmërisë së frikës. Pas një përshkrimi analitik të procesit, […]