Florian Bieber

Ndërprerja e bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit si rezultat i zgjedhjeve në Serbi në maj të vitit 2012 ka ofruar mundësi për të reflektuar mbi arritjet por edhe kufizimet e dialogut deri më tani. Ky punim shqyrton performancën e dialogut të kaluar dhe vlerëson faktorët që duhen rikonsideruar në strukturën e procesit të […]