Rini aktive për zhvillim të qëndrueshëm

31.05.2022

Kosova mbetet prej vendeve me popullsinë më të re në Evropë. Mosha mesatare e popullsisë është 30.2 vjeç, ku të rinjtë nën moshën 25 vjeç përbëjnë rreth 47.3% të popullsisë. Kushtet e tregut të punës në Kosovë mbeten të vështira, veçanërisht për të rinjtë. Gjatë periudhës 2017-2020, dhe norma e punësimit mbeti nën 30%. Kosova mbetet prej vendeve me nivelin më të lartë të papunësisë në rajon, me një shkallë prej 25% të papunë. Papunësia në mesin e të rinjve është jashtëzakonisht e lartë, ku rreth gjysma e të rinjve nuk kanë asnjë shanse për të gjetur ndonjë punë pas mbarimit të shkollimit. Zakonisht, faktorët kryesor që shtyjnë të rinjtë të migrojnë është mungesa e vende të punës. Kosova po ndanë fatin e njëjtë me vendet e rajonit sa i përket migrimit të intensifikuar të njerëzve të rijnë dhe të arsimuar.

Kjo analizë e shkurtër ka për qëllim të matë vlerësimet e qytetarëve lidhur me gjendjen e tyre socio-ekonomike të shkaktuar nga pandemia COVID-19, gatishmërinë e tyre për të imigruar jashtë vendit në rast se do të kishin një ofertë për punë, për faktorët që ndikojnë në shkallën e ulët të papunësisë në mesi e të rinjve në Kosovë, si dhe për ku e shohin potencialin për zhvillim ekonomik të vendit. Matja e opinionit publik është bërë përmes mostrës përfaqësuese në nivel vendi, ku të përfshirë kanë qenë 1,065 persona të anketuar nga data 5 deri më 18 mars 2022. Më tej janë analizuar të dhënat statistikore lidhur me punësimin, trajnimin, praktikën në punë si dhe mundësinë e migrimin të të rinjve jashtë vendit. Të dhënat tregojnë se situata gjatë vitit 2020 është përkeqësuar sa i përket punësimit të të rinjve është përkeqësuar në krahasim me vitin paraprak. Në fund, janë ofruar edhe disa mundësi se si të rinjve mund të qasen më lehtë në tregun e punës, sidomos duke përfituar nga masat aktive të tregut të punës të cilat zbatohen nga agjencitë shtetërore.

Për të lexuar më shumë rreth analizës klikoni në vegëz. Punimin gjithashtu mund ta lexoni në të tri  gjuhët

Rini aktive për zhvillim të qëndrueshem