Valëza Zogjani

Përmes kësaj analize synohet të kuptohet lidhshmëria mes financimit të partive politike dhe pjesëmarrjes politike të grave, duke u nisur në premisën se financimi i fushatës zgjedhore ka ndikim direkt në zgjedhshmërinë e grave për ulëse legjislative. Duke pasur parasysh sfidat që gratë kandidate për deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës kanë në procese […]

Evropianizimi është transformuar nga aspirata në detyrim, dhe kjo në sensin afatgjatë ka krijuar nevojën për sakrifikimin e demokracisë së brendshme në aspektin e integrimit në BE. Kështu, në shumicën e rasteve kjo rezulton jo vetëm në mungesë të zbatimit të kritereve por, dhe më e rëndësishmja, është e pranishme njëmungesë e aftësisë për t’a […]

Transparenca, llogaridhënia, dhe pjesëmarrja qytetare janë elemente thelbësore të demokracive moderne, si në nivelin qëndror ashtu edhe në atë lokal. Komunat që qeverisin mirë, nuk qeverisin të vetme. Në fakt, qeverisja e mirë nënkupton institucione efektive dhe pjesëmarrje të të gjitha grupeve dhe interesave të shoqërisë. Në qeverisjet që bazohen në pjesëmarrje të gjerë të […]

Tashmë e njohur e pamohueshme, pandemia COVID-19 paraqet rrezik serioz për shëndetin publik në përgjithësi.  Me mbi 480 mijë të vdekur deri më tani nëpër botë, shohim që virusi nuk njeh kufi. Megjithatë, përkundër natyrës globale të tij, dallimet brenda kufijve në pasojat si rezultat i pandemisë janë lehtë të vërejtshme ndër shtete. Në fakt, […]

Përhapja e pandemisë globale, virusit korona (COVID-19) [1], nuk ka kursyer as Kosovën. Ekspertë të ekonomisë si dhe shëndetit publik pohojnë se vendet në zhvillim si dhe ato në kriza humanitare janë më të goditurat nga vala e shpërndarjes së pandemisë – me mungesë të theksuar të resurseve dhe infrastrukturës sanitare për të parandaluar përhapjen […]

Për një kohë të gjatë, shtetet e Ballkanit Perëndimor e konsideronin të pakënaqëshëm angazhimin e Bashkimit Evropian për procesin e zgjerimit të shteteve të rajonit. Të hutuar mes kapitujve të negociatave të ngrira, reformave të lëna në gjysmë, dhe mosbesimit të ndërsjellë, perspektiva integruese e rajonit nuk jipte shumë shpresë. Ajo që njihet si “lodhje […]

Në përgjithësi besohet se pranimi në Bashkimin Evropian lidhet ngushtë me demokratizimin, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, ku BE-ja ka qenë një nga forcat kryesore shtytëse të demokratizimit në rajon. Për 15 vitet e fundit, perspektiva e anëtarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor është shtyrë nga Bashkimi Evropian. Në shkurt të vitit 2018, Komisioni Evropian (KE) […]

Procesi i Berlinit ka sjellë një shtysë të re në krijimin e një bashkëpunimi më të ngushtë ekonomik, politik dhe social ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor 6. Ky moment pozitiv u pasua nga strategjia vitit 2018 e Komisionit Evropian me titull “Një perspektivë e besueshme e zgjerimit për dhe angazhim më i madh i BE-së […]

Me zgjedhjet e parakohshme vetëm javë më parë, partitë politike në Kosovë kishin rastin të shpalosin vizionin e tyre për shtetin, përfshirë edhe rolin e grave në jetën politike dhe sociale të vendit. Në këso kohrash, nuk është e çuditshme që elektorati i brishtë kosovar të degjojë parreshtur refrenin apatik: “Gruaja është shtyllë e shoqërisë, […]