Anette Sonnbäck

Evropianizimi është transformuar nga aspirata në detyrim, dhe kjo në sensin afatgjatë ka krijuar nevojën për sakrifikimin e demokracisë së brendshme në aspektin e integrimit në BE. Kështu, në shumicën e rasteve kjo rezulton jo vetëm në mungesë të zbatimit të kritereve por, dhe më e rëndësishmja, është e pranishme njëmungesë e aftësisë për t’a […]