Nirvana Deliu

Në përgjithësi besohet se pranimi në Bashkimin Evropian lidhet ngushtë me demokratizimin, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, ku BE-ja ka qenë një nga forcat kryesore shtytëse të demokratizimit në rajon. Për 15 vitet e fundit, perspektiva e anëtarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor është shtyrë nga Bashkimi Evropian. Në shkurt të vitit 2018, Komisioni Evropian (KE) […]