Valëza Zogjani

Me zgjedhjet e parakohshme vetëm javë më parë, partitë politike në Kosovë kishin rastin të shpalosin vizionin e tyre për shtetin, përfshirë edhe rolin e grave në jetën politike dhe sociale të vendit. Në këso kohrash, nuk është e çuditshme që elektorati i brishtë kosovar të degjojë parreshtur refrenin apatik: “Gruaja është shtyllë e shoqërisë, […]