Gersi Gashi

Para një dekade, përfaqësuesit e zgjedhur të popullit të Kosovës u mblodhën në një seancë të jashtëzakonshme për të shpallur vendin të pavarur dhe sovran. Një prej argumenteve kryesore, që ishte përsëritur vazhdimisht gjatë gjithë procesit të zgjidhjes së statusit politik të Kosovës, ishte se vendi paraqiste rast unik në politikën botërore. Ky aspekt unik […]

Qëllimi i këtij punimi është që të përcaktojë diagnozën për problemet kryesore me të cilat përballet Universiteti i Prishtinës dhe të ofrojë zgjidhje për to. Duke u bazuar në hulumtimet e bëra me palët e interesit si: studentët, mësimdhënësit dhe shoqërinë civile, punimi trajton nëntë temat më problematike nga të cilat lëngon UP-ja dhe përshkruan […]