Visar Xhambazi

Prej të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosova është e fundit që e ka zhvilluar dhe zbatuar politikën e saj të pavarur të sigurisë dhe mbrojtjes. Që prej shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, integrimi në NATO ka qenë një nga prioritetet kryesore qeveritare. Deri më sot, Kosova mbetet vendi i vetëm në rajon që nuk […]

Qeveria e re përballet me sfida serioze, prandaj është e domosdoshme që të draftohet një strategji e politikës së jashtme në mënyrë që të nënvizohen prioritetet kyçe dhe të sigurohet përfaqësim dinjitoz dhe efikas bazuar në dispozitat ligjore Dymbëdhjetë vite që nga shpallja e pavarësisë, Kosova mbetet shtet i pakonsoliduar. Mosanëtarësimi në organizata prominente ndërkombëtare, […]