Visar Xhambazi

Qeveria e re përballet me sfida serioze, prandaj është e domosdoshme që të draftohet një strategji e politikës së jashtme në mënyrë që të nënvizohen prioritetet kyçe dhe të sigurohet përfaqësim dinjitoz dhe efikas bazuar në dispozitat ligjore Dymbëdhjetë vite që nga shpallja e pavarësisë, Kosova mbetet shtet i pakonsoliduar. Mosanëtarësimi në organizata prominente ndërkombëtare, […]