Kimberley Kruijver

Prej të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosova është e fundit që e ka zhvilluar dhe zbatuar politikën e saj të pavarur të sigurisë dhe mbrojtjes. Që prej shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, integrimi në NATO ka qenë një nga prioritetet kryesore qeveritare. Deri më sot, Kosova mbetet vendi i vetëm në rajon që nuk […]