Editorialet

Njohja e pushimit prindëror nga ana e burrave/baballarëve do të kishte me qenë një kontribut drejt zhvillimit të politikave sociale në Kosovë. Ashtu siç ligjet u njohin të drejta të barabarta të dy prindërve, po të njëjtat ligje shohim të sjellin një dallim të pushimit të dhënë mes prindërve. Korniza e tanishme ligjore vërehet dukshëm […]

Aktivizimi i grave në tregun e punës mbetet një nga sfidat më të mëdha në Kosovën e pasluftës. Si një nga parimet themelore për demokratizimin e shoqërisë, barazia gjinore në aspektin e punësimit është adresuar me një intensitet të lartë përgjatë 17 viteve, por fatkeqësisht duke mos dhënë rezultate të dëshiruara. Problemi kryesor qëndron në […]

Themelimi i Agjencisë Kundër Korrupsionit në 2006 dhe fillimi i deklarimit të pasurisë së zyrtarëve publik në Kosovë më pas në 2007, gati se krijoi njëfarë sigurie se i kemi rënë në fije modelit për luftimin e korrupsionit. Me gjithë debatet dhe vëmendjen e medias për deklarimin e pasurisë së politikanëve, menduam se mos jemi […]

Arsimi është shtylla e zhvillimit ekonomik dhe social të një shteti. Por, si rrjedhojë e cilave problemeve po kemi ngecje në këtë “shtyllë”? Cilat janë prioritetet që duhet të i kemi për vitet e ardhshme për të avancuar sistemin e edukimit? Megjithëse viteve të fundit ka pasur një fokus më të madh në zhvillimin e […]

Me zgjedhjet e parakohshme vetëm javë më parë, partitë politike në Kosovë kishin rastin të shpalosin vizionin e tyre për shtetin, përfshirë edhe rolin e grave në jetën politike dhe sociale të vendit. Në këso kohrash, nuk është e çuditshme që elektorati i brishtë kosovar të degjojë parreshtur refrenin apatik: “Gruaja është shtyllë e shoqërisë, […]

Me rastin e çertifikimit të zgjedhjeve të fundit të mbajtura në Kosovë, pavarësisht se kush merr mandatin për të formuar qeverinë, çështjet që do të ngriten nga ata do të definojnë nëse Kosova është në rrugën e duhur të zhvillimit dhe stabilitetit si shtet. Aktualisht, Kosova ballafaqohet me një sërë problemesh, duke filluar nga problemet […]