Editorialet

Çështja nëse shqiptarët kanë identitet të përbashkët kombëtar është ende në debatim e sipër dhe për të nuk ka një pajtueshmëri të përgjithshme. Në fund të fundit, çështja e identitetit është e problematizuar edhe ndër filozofë shumë të mëdhenj të ditëve të sotme, si Judith Butler, Charles Taylor, Amin Malouf e shumë tjerë. Megjithatë, është […]

Barazia gjinore në Kosovë mbetet kyçe në arritjen e një shoqërie demokratike ndërsa rruga drejt arritjes së saj është më e sigurt me një qasje të barabartë në tregun e punës në mes të burrave dhe grave. Politikat për përfshirjen e grave në tregun e punës qëndrojnë jo edhe aq kënaqshëm. Pohim ky që bazohet […]

Njohja e pushimit prindëror nga ana e burrave/baballarëve do të kishte me qenë një kontribut drejt zhvillimit të politikave sociale në Kosovë. Ashtu siç ligjet u njohin të drejta të barabarta të dy prindërve, po të njëjtat ligje shohim të sjellin një dallim të pushimit të dhënë mes prindërve. Korniza e tanishme ligjore vërehet dukshëm […]

Aktivizimi i grave në tregun e punës mbetet një nga sfidat më të mëdha në Kosovën e pasluftës. Si një nga parimet themelore për demokratizimin e shoqërisë, barazia gjinore në aspektin e punësimit është adresuar me një intensitet të lartë përgjatë 17 viteve, por fatkeqësisht duke mos dhënë rezultate të dëshiruara. Problemi kryesor qëndron në […]

Themelimi i Agjencisë Kundër Korrupsionit në 2006 dhe fillimi i deklarimit të pasurisë së zyrtarëve publik në Kosovë më pas në 2007, gati se krijoi njëfarë sigurie se i kemi rënë në fije modelit për luftimin e korrupsionit. Me gjithë debatet dhe vëmendjen e medias për deklarimin e pasurisë së politikanëve, menduam se mos jemi […]

Arsimi është shtylla e zhvillimit ekonomik dhe social të një shteti. Por, si rrjedhojë e cilave problemeve po kemi ngecje në këtë “shtyllë”? Cilat janë prioritetet që duhet të i kemi për vitet e ardhshme për të avancuar sistemin e edukimit? Megjithëse viteve të fundit ka pasur një fokus më të madh në zhvillimin e […]