Si ka ndikuar panemia COVID-19 në vendin tuaj të punës?

17.07.2020

Infografika në vijim paraqet disa nga të gjeturat kryesore nga anketa mbi ndikimin e Covid-19 në tregun e punës. Ashtu sic edhe pritej, kjo pandemi ka prekur rëndë fuqinë punëtore në vend, vecanërisht, të rinjtë. Rezultatet e dala nga kjo anketë tregojnë se mbi 60% e të anketuarëve të moshës 18-34 janë ndikuar negativisht nga pandemia në një mënyrë ose tjetrën.

Kjo infografikë është pjesë e projektit ‘Adresimi i pasojave të COVID-19 në të drejtat e grave në tregun e punës’ mbështetur nga Trusti i Ballkanit për Demokraci. 

Të tjerat

Përfituesit e masave të Pakos Emergjente të ndara në gjini

Ndarja e përgjegjësisë së prindërve në përkujdesin ndaj fëmijëve gjatë pandemisë

Ndarja gjinore e kohës në punët e shtëpisë gjatë pandemisë