Retorika ndër vite e luftës kundër korrupsionit

06.07.2018

Korrupsioni mbetët njëra nga sfidat e kamotshme që nga shtetndërtimi. E cekur pothuajse në çdo raport të vlerësimit të gjendjes në Kosovë si njëri nga problemet kryesore, ka arritur të dëmtojë çdo sferë të shtetit.

Lufta kundër korrupsion konsiderohet retorikë edhe nga qytetarët/et. Më shumë se gjysma e qytetarëve/eve të anketuar (51.9%) konsiderojnë që është vetëm fjalë pa ndonjë veprim konkret. Përderisa vetëm 9.6% mendojnë që korrupsioni po luftohet me seriozitet të madh, ndërsa 28.3%, mendojnë që kjo po bëhet prapë vetëm me qëllime të rahatimeve të militantëve partiakë.

Ky hulumtim është realizuar gjatë muajit qershor të vitit 2018. Mostra reprezentative me 1074 të anketuar/a (51,5% burra dhe 48,5% gra).

Të tjerat

Agjenda e Konektivitetit për 6 shtetet e Ballkanit Perendimor: Hapat tutje

Agjenda e Konektivitetit 2015-2018: Sfidat

Agjenda e Konektivitietit 2015-2018