Infograka për emigracionin

21.07.2021

Me popullsinë më të re në Evropë dhe me një nivel të lartë të papunësisë, Kosova vazhdon të përballet me një dilemë serioze: emigrimin e qytetarëve në vendet e zhvilluara për të siguruar një jetë më të mirë.

Për të kuptuar qëndrimet e qytetarëve, Instituti D4D ka zhvilluar tri anketa për të vlerësuar nevojat dhe mendimet e qytetarëve ndaj emigracionit.

Këto infografika janë krijuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), si pjesë e projektit “Rruga dytësore drejt Europianizimint: Një qasje partneriteti”, mbështetur nga Fondacionet për Shoqëri të Hapur.

Të tjerat

(Mos) Përfshirja e grave në tregun e punës

Angazhimi i rinisë për adresimin e problemeve të tyre nga Komunat!

Mungesa e përkrahjes financiare shihet si pengesë për avancimin e rinisë brenda subjekteve politike!