Rezarta Delibashzade

Ky dokument ka për qëllim të identifikojë arsyet pse një përqindje e konsiderueshme e grave të moshës së punës janë joaktive në tregun e punës në Kosovë, dhe të ofrojë masa korrigjuese. Duke përdorur hulumtime të dorës së parë përmes anketave dhe diskutimeve me palët kyçe të interesit, dokumenti ka hedhur dritë mbi faktorët shoqërorë […]

Me papunësinë që sillet rreth 30-35%, Kosova konsiderohet si një nga shtetet më të varfëra në Europë. Në këtë përqindje hyn edhe përqindja e lartë e papunësisë tek gratë, që për arsye të shumë faktorëve nuk kërkojnë punë. Përqindja e lartë e papunësisë tek gratë dhe koha e gjatë e kaluar si të papuna, në […]