Linda Abazi-Morina

Ky dokument ka për qëllim të identifikojë arsyet pse një përqindje e konsiderueshme e grave të moshës së punës janë joaktive në tregun e punës në Kosovë, dhe të ofrojë masa korrigjuese. Duke përdorur hulumtime të dorës së parë përmes anketave dhe diskutimeve me palët kyçe të interesit, dokumenti ka hedhur dritë mbi faktorët shoqërorë […]

“Fëmijët dhe të rinjtë me dhunti të jashtëzakonshme, të cilët kanë potencial për të treguar nivele tepër të larta të arritjeve në krahasim me bashkëmoshatarët”, ky përkufizim i departamentit të Edukimit të SHBA-së është një prej definicioneve më gjithëpërfshirëse që definojnë personin me potencial të jashtëzakonshëm intelektual. Ky definicion flet për dhuntinë, performancën dhe arritjen. […]