Ajete Kërqeli

Instituti Demokraci për Zhvillim lansoi punimin “Ndryshimi i paradigmës – Barazi përmes lejes prindërore”. Hulumtimet në mbarë botën vazhdimisht tregojnë se baballarët duan të kalojnë më shumë kohë me të porsa-lindurit e tyre, por presioni shoqëror për të qenë më në përputhje me rolet tradicionale gjinore, i kombinuar me ndikimin e perceptuar në karrierën e […]

Për qëllim të këtij punimi janë mbajtur pesë takime në disa rajone të Kosovës, një fokus grup dhe njëmbëdhjetë intervista me gratë nga komuniteti serb dhe ai shqiptar, përfaqësuese nga shoqëria civile, sektori privat dhe institucionet relevante, fokusi kryesor i të cilave kanë qenë çështjet gjinore dhe të drejtat e njeriut. Në fazën e parë […]