Mjellma Hapciu-Alijaj

Parashikimet e motit për muajin gusht ishin se do të kemi temperatura të larta, ndoshta më të lartat gjatë viteve të fundit. Si duket këto ngritje temperaturash po luajnë rol tejet të madh edhe tek Kosova 9 vjeçare. Supozohej që deri më tani skena politike në vendin tonë duhet të ketë mësuar gjërat themelore nga […]

Për qëllim të këtij punimi janë mbajtur pesë takime në disa rajone të Kosovës, një fokus grup dhe njëmbëdhjetë intervista me gratë nga komuniteti serb dhe ai shqiptar, përfaqësuese nga shoqëria civile, sektori privat dhe institucionet relevante, fokusi kryesor i të cilave kanë qenë çështjet gjinore dhe të drejtat e njeriut. Në fazën e parë […]