• Shqip

Video – Leje prindërore për barazi gjinore

15.01.2020

Politikat e përshtatshme familjare ndikojnë pozitivisht në mirëqenien e familjes, thyerjen e stereotipeve dhe avancimin e barazisë gjinore në familje dhe shoqëri. Është përgjegjësi dhe e drejtë e burrave që të përfshihen në kujdesin ndaj fëmijëve në të njejtin nivel me gratë.

Kjo video është realizuar në kuadër të projektit “Leje prindërore për barazi gjinore”, që implementohet nga Demokraci për Zhvillim (D4D), financohet nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze