• Shqip

Diksutim rajonal mbi bashkëpunimin e të rejave/rinjëve të subjekteve politike

31.03.2022

Demokraci për Zhvillim si pjesë e projektit “Të rinjtë me integritet politik”, ka vazhduar me avokimin drejt anëtarësimit të forumeve politike për tu anëtarësuar në rrjete të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare.

Më 29-30 mars, D4D ka organizuar një tryezë të përbashkët të përfaqësuesve rinor nga forumet rinore të subjekteve politike nga Kosova dhe Mali i Zi. Në këtë tryezë është diskutuar për problemet me të cilat ballafaqohen të rinjtë në procese vendimmarrësve si dhe mundësit dhe propozimet se çfarë mund të ju ndihmojë të rinjve të forumeve të partive politike rrjeti Political Youth Network) PYN.

Gjithashtu në këtë aktivitet është paraparë edhe pjesë e lidhjeve mos forumeve rinore të këtyre dy vendeve si dhe diskutimet për iniciativa të përbashkëta për të ardhmen.