Animacion – Çfarë janë Lajmet e Rreme (Fake News), dhe si t’i dallojmë ato?

30.04.2021

Lajmet e Rreme (Fake News) është një fenomen që është duke u përdorur në mbarë botën. Për të mos rënë pre e lajmeve të rreme (fake news), ka mënyra specifike se si të vërtetohet nëse një informatë është e vërtetë apo jo.

Për të mësuar mbi lajmet e rreme (fake news) dhe si t’i dallojmë ato, ju lutem ndiqeni animacionin në vijim:

Ky animacion është zhvilluar në kuadër të projektit “Pjesëmarrja e rinisë me integritet politik”, mbështetur financiarisht nga National Endowment for Democracy (NED).