Si e vlerësojnë qytetarët kosovarë vendimin e qeverisë së Kosovës për t’ju bashkëngjitur “mini-Schengenit”?

05.02.2021

Seria e anketave nga Instituti D4D mbi perceptimet e qytetarëve për “mini-Schengenin”.

Të tjerat

Përfaqësimi gjinor i subjekteve politike në debatet televizive gjatë fushatës zgjedhore

Përfaqësimi gjinor i subjekteve politike në debatet televizive 10 ditë para fushatës zgjedhore

Fjalët më të përmendura në programet e subjekteve politike