Përfshirja e të rinjve në proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse nga subjektevet politike

15.05.2020

👫Përfshirja e rinisë në proceset politikë-bërëse dhe vendimmarrëse nga subjektet politike është një trend në rritje vitet e fundit. Njëkohësisht, dëshira dhe vullneti i të rinjve për të hyrë në politikë ka pësuar rritje.

📊Për të kuptuar më mirë ambiciet e këtyre të rinjve për të hyrë në politike dhe sa po iu jepet hapësirë brenda strukturave të subjekteve të tyre politike, D4D ka realizuar infografikën më poshtë nga të dhënat e mbledhura përmes një pyetësori me të rinjtë anëtarë të subjekteve politike në Kosovë.

Kjo infografikë është realizuar në kuadër të projektit “Pjesëmarrja politike: Drejt angazhimit efektiv të të rinjve”, që po implementohet nga Demokraci për Zhvillim (D4D) me mbështetje nga National Endowment for Democracy (NED).

Të tjerat

Rekomandime të përgjithshme

Cilat duhet të jenë tri prioritetet e politikës së jashtme kosovare?

Barazia gjinore në propozim dhe ndryshim të politikave në nivel lokal