Modeli i lejës prindërore

20.12.2017

Të tjerat

A keni dëgjuar ndonjëherë për zyren e punësimit në komunën tuaj?

Sa konsideroni se jeni të informuar për punën e komunës tuaj?

Në cilat shërbime komunale ka pasur përmirësime?