Kur keni vendosur se për kë do të votoni?

31.08.2018

Në anketën e realizuar në maj të vitit 2018, në pyetjen ‘Kur keni vendosur se për kë do të votoni?’ rreth 60 përqind e të anketuarve pretendojnë se kanë marrë vendimin e tyre më shumë se një muaj përpara ditës së përgjithshme të zgjedhjeve, dhe 25 përqind thanë se kishin bërë zgjedhjen e tyre brenda muajit të para zgjedhjeve.

Nga analizimi i të dhënave në bazë të moshës, është vërejtur se më shumë se gjysma (69%) e të anketuarve që janë 51 vjeç ose më të vjetër kanë vendosur të votojnë për më shumë se një muaj përpara ditës së zgjedhjeve. 64% e të anketuarve që janë brenda grupit të moshës 36-50 vendosën të votojnë për më shumë se një muaj përpara ditës së zgjedhjeve. Kjo tregon se grupmosha më e vjetër vendosi të votojë për grupet e moshave më të hershme. Megjithatë, 27% e të anketuarve që janë brenda grupit të moshës 35 vjeç ose më të rinj, kanë marrë vendimin e tyre brenda muajit të fundit para zgjedhjeve, dhe 8% e kësaj grupmoshe ka vendosur pesë ditë para zgjedhjeve dhe tre përqind e kësaj grupmoshe ka vendosur në ditën e zgjedhjeve.

Kjo infografike është dizajnuar në kuadër të projektit “Avancimi i Proceseve Demokratike në Kosovë”, përkrahur nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme të Zvicrës, përmes Ambasadës Zvicerane në Prishtinë, implementuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D).

Të tjerat

Në cilat shërbime komunale ka pasur përmirësime?

Sa jeni të kënaqur me shërbimet komunale?

Agjenda e Konektivitetit për 6 shtetet e Ballkanit Perendimor: Hapat tutje