Kur keni vendosur se për kë do të votoni?

31.08.2018

Në anketën e realizuar në maj të vitit 2018, në pyetjen ‘Kur keni vendosur se për kë do të votoni?’ rreth 60 përqind e të anketuarve pretendojnë se kanë marrë vendimin e tyre më shumë se një muaj përpara ditës së përgjithshme të zgjedhjeve, dhe 25 përqind thanë se kishin bërë zgjedhjen e tyre brenda muajit të para zgjedhjeve.

Nga analizimi i të dhënave në bazë të moshës, është vërejtur se më shumë se gjysma (69%) e të anketuarve që janë 51 vjeç ose më të vjetër kanë vendosur të votojnë për më shumë se një muaj përpara ditës së zgjedhjeve. 64% e të anketuarve që janë brenda grupit të moshës 36-50 vendosën të votojnë për më shumë se një muaj përpara ditës së zgjedhjeve. Kjo tregon se grupmosha më e vjetër vendosi të votojë për grupet e moshave më të hershme. Megjithatë, 27% e të anketuarve që janë brenda grupit të moshës 35 vjeç ose më të rinj, kanë marrë vendimin e tyre brenda muajit të fundit para zgjedhjeve, dhe 8% e kësaj grupmoshe ka vendosur pesë ditë para zgjedhjeve dhe tre përqind e kësaj grupmoshe ka vendosur në ditën e zgjedhjeve.

Kjo infografike është dizajnuar në kuadër të projektit “Avancimi i Proceseve Demokratike në Kosovë”, përkrahur nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme të Zvicrës, përmes Ambasadës Zvicerane në Prishtinë, implementuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D).

Të tjerat

Agjenda e Konektivitetit për 6 shtetet e Ballkanit Perendimor: Hapat tutje

Agjenda e Konektivitetit 2015-2018: Sfidat

Agjenda e Konektivitietit 2015-2018