• Shqip

Cili mendoni se është opsioni më i favorshëm për Kosovën?

13.01.2020

Në hulumtimin e realizuar nga D4D gjatë muajit dhjetor 2019 me 1069 respondent, qytetarët e Kosovës janë pyetur “Nga opsionet më të përfolura në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, cili mendoni se është opsioni më i favorshëm për Kosovën?”. Përgjigjet e qytetarëve janë paraqitur në grafin e mëposhtëm:

Të tjerat

Çfarë do të duhej të ndryshonte që qytetarët të mos largoheshin nga Kosova?

Top 3 vendet ku do të emigronit dhe sa janë gjasat për të gjetur punë jashtë vendit në krahasim me Kosovën?

A do ta lëshonit Kosovën dhe Pse?