Cilat duhet të jenë tri prioritetet e politikës së jashtme kosovare?

27.03.2020

Kosova ende mbetet jashtë mekanizmave ndërkombëtare dhe në pritje të liberalizimit të vizave. Në të njëjtën kohë, dialogu Kosovë-Serbi është stopuar dhe lista e prioriteteve në arenën ndërkombëtare mbetet e gjatë. Prandaj, D4D ka pyetur qytetarët se cilat duhet të jenë tri prioritetet e politikës së jashtme kosovare?

Kjo infografikë është krijuar nga Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), si pjesë e projektit “Rruga dytesore drejt Europianizimint: Nje qasje partneriteti”, mbështetur nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur.

Të tjerat

Përfshirja e të rinjve në proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse nga subjektevet politike

Rekomandime të përgjithshme

Barazia gjinore në propozim dhe ndryshim të politikave në nivel lokal