Bashkëpunim ndërpartiak mes të rinjve mund të sjell më shpejtë ndryshimet tek grupet e synuara!

26.04.2021

Që nga viti 2017, Instituti D4D ka organizuar aktivitete të ndryshme të cilat kanë nxitur bashkëpunimin ndërpartiak mes të rinjve të subjekteve politike, si rrjedhojë e së cilës në vitin 2019 ka botuar doracakun për pjesëmarrjen e të rinjve në subjekteve politike në Kosovë. Kërkesat dhe nevojat e rinisë së subjekteve politike për mundësi bashkëpunimi, trajnime për ngritje të kapaciteteve, dhe iniciativa të përbashkëta janë adresuar nga D4D gjatë vitit 2020-2021 si në vijim:

Kjo infografikë është realizuar në kuadër të projektit “Pjesëmarrja e rinisë me integritet politik”, me mbështetje nga National Endowment for Democracy (NED).

Të tjerat

Mungesa e përkrahjes financiare shihet si pengesë për avancimin e rinisë brenda subjekteve politike!

Qasja e Qeverisë Kurti në raport me dialogun Kosovë-Serbi?

Cilat duhet të jenë 3 prioritetet kyçe të politikës së jashtme Kosovare