Barazia gjinore në propozim dhe ndryshim të politikave në nivel lokal

03.03.2020

Në këtë infografikë janë të paraqitura përqindjet se sa gratë asambleiste besojnë që burrat dhe gratë kanë mundësi të njëjta për të propozuar dhe ndryshuar politikat ne nivel lokal. Komunat e përfshira në këtë pyetësor të realizuar gjatë muajve shtator-nëntor, janë Prishtina, Prizreni, Mitrovica, Istogu dhe Kamenica, dhe është realizuar në kuadër të projektit “Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të Kuvendeve të Komunave në qeverisje lokale”.

Ky projekt mbështetet në kuadër të Programit Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe mbështetur nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC.

Të tjerat

Cilat duhet të jenë tri prioritetet e politikës së jashtme kosovare?

Politika e Jashtme e Kosovës

Cili mendoni se është opsioni më i favorshëm për Kosovën?