Agjenda e Konektivitetit 2015-2018: Sfidat

11.02.2019

Kjo infografikë paraqet sfidat kryesore me të cilat përballen Kosova, Shqipëria dhe Serbia në implementimin e projekteve të Agjendës së Konektivitetit.

Për më shumë informata, ju ftojmë që nesër në ora 10:00 në Hotel Swiss Diamond të merrni pjesë në publikimin e punimit.

Kjo infografikë është realizuar në kuadër të projektit të përbashkët në Kosovë, Serbi dhe Shqipëri nga Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe Transconflict Serbia, në kuadër të programit Think and Link përkrahur nga Fondi Evropian për Ballkanin

Të tjerat

Në cilat shërbime komunale ka pasur përmirësime?

Sa jeni të kënaqur me shërbimet komunale?

Agjenda e Konektivitetit për 6 shtetet e Ballkanit Perendimor: Hapat tutje