Editorialet

Njëzet vite që nga paslufta, gratë në Kosovë ende përballen me diskriminim dhe mungesë të hapësirës për të qenë pjesë e vendimmarrjes. Atyre u mohohet e drejta të jenë zë i fuqishëm brenda subjekteve politike e të ulen në tavolinë kur diskutohen dhe merren vendime të tilla si dialogu me Serbinë, Integrimi në Bashkimin Evropian […]

Qeveria e re përballet me sfida serioze, prandaj është e domosdoshme që të draftohet një strategji e politikës së jashtme në mënyrë që të nënvizohen prioritetet kyçe dhe të sigurohet përfaqësim dinjitoz dhe efikas bazuar në dispozitat ligjore Dymbëdhjetë vite që nga shpallja e pavarësisë, Kosova mbetet shtet i pakonsoliduar. Mosanëtarësimi në organizata prominente ndërkombëtare, […]

Për një kohë të gjatë, shtetet e Ballkanit Perëndimor e konsideronin të pakënaqëshëm angazhimin e Bashkimit Evropian për procesin e zgjerimit të shteteve të rajonit. Të hutuar mes kapitujve të negociatave të ngrira, reformave të lëna në gjysmë, dhe mosbesimit të ndërsjellë, perspektiva integruese e rajonit nuk jipte shumë shpresë. Ajo që njihet si “lodhje […]

Republika e Kosovës vazhdon të përballet me sfida serioze në rrugën shtetndërtuese dhe integruese drejt Bashkimin Evropian (BE). Qeveritë e pasluftës, përfshirë dhe qeverinë në dorëheqje (e kaluar) kanë nisur një sërë procesesh reformuese të cilat kanë dështuar të adresojnë thelbin e problemeve. Për shkak të natyrës së shkrimit, fokusi do të jetë në sistemin […]

Hendeku i punësimit mes grave dhe burrave ekziston në nivel botëror, mirëpo shifrat janë posaçërisht alarmante në Kosovë. Kosova është vendi me përqindjen më të ulët të aktivitetit të grave në treg të punës në Evropë. Hulumtimet tregojnë se arsye kryesore e përjashtimit të grave nga tregu i punës është se ato kanë përgjegjësi që […]

Në universitetet publike të Kosovës studimet i ndjekin 70,313 studentë. Prej tyre 56% janë vajza, ndërsa 44% janë djem. Por kur është në pyetje punësimi, përqindja e burrave kalon atë të vajzave, kjo ndodh edhe në institucionet e nivelit qendror, në nivel lokal, ndërmarrje publike dhe agjenci të pavarura. Shembull, në nivel të pushtetit lokal, […]