Editorialet

Në epokën tonë komplet digjitale, ku informacioni përhapet shumë shpejt, është thelbësore që qytetarët të jenë vigjilentë dhe skeptikë të lajmeve që lexojnë. Kjo vlen veçanërisht në vende si Kosova, ku dezinformimi dhe lajmet e rreme janë bërë shumë të zakonshme, veçanërisht për shkak të situatave politike të paqëndrueshme. Kosova ka qenë gjithmonë një zonë […]

Media ka një ndikim të madh në formimin e opinionit publik dhe ndërgjegjësimin shoqëror. Megjithatë, shpeshherë ndeshemi me një sfidë të madhe: përdorimin e gjuhës së urrejtjes ndaj komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Ky fenomen ka pasoja të rënda në shoqërinë kosovare, e cila drejtpërdrejt prek këto komunitete, duke nxitur ndarjen dhe diskriminimin, fenomen ky […]

Vetëm 18 % e grave në Kosovë posedojnë pronë, sinjal ky që lë të kuptohet se shumica tjetër nuk janë të pavarura financiarisht për të nisur një biznes. Pak më shumë se kaq, vetëm 20,8 % prej tyre zotërojnë një biznes në Kosovë. E përpos barrës financiare, gratë sipërmarrëse nga Komuna e Gjilanit që mëtojnë […]

Qytetet e gjelbra, të njohura gjithashtu si qytete të qëndrueshme ose miqësore me mjedisin, janë zona urbane të dizajnuara dhe të zhvilluara me fokus në minimizimin e ndikimit mjedisor duke promovuar mirëqenien sociale dhe ekonomike. Këto qytete kanë prioritet praktikat e qëndrueshme në aspekte të ndryshme, duke përfshirë konsumin e energjisë, transportin, menaxhimin e mbetjeve, […]

Në mars të vitit të kaluar, Kuvendi i Kosovës nuk e kaloi në lexim të parë Kodin Civil, i cili përmbante nenin që do të mundësonte regjistrimin e bashkësive civile ndërmjet personave te seksit të njejtë. Miratimi i tij do të përçonte mesazhin se institucioni më i lartë legjislativ përkrah, mbron dhe promovon të drejtat […]

Nëse funksionalizohet, Fondi Sovran do të jetë reforma më e madhe ekonomike në Kosovë që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Ky Fond, që është lansuar në maj të vitit 2023, pritet të ketë ndikim të drejtëpërdrejtë në punën e ndërmarrjeve publike, Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregun e kapitalit dhe në nën-sektorë të tjerë […]