Kadri Gashi

Barazia gjinore si njëri ndër faktorët kyç të një shoqërie demokratike, arrihet vetëm atëherë kur kemi përfaqësim të dinjitetshëm dhe të barabartë të grave dhe të burrave në politikë bërje dhe vendimmarrje. Këto të fundit nuk arrihen nëse nuk kemi përfaqësim të barabartë gjinor në parti politike dhe atëherë kur gratë nuk trajtohen barabartë nga […]