Visar Prebreza

Nëse funksionalizohet, Fondi Sovran do të jetë reforma më e madhe ekonomike në Kosovë që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Ky Fond, që është lansuar në maj të vitit 2023, pritet të ketë ndikim të drejtëpërdrejtë në punën e ndërmarrjeve publike, Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregun e kapitalit dhe në nën-sektorë të tjerë […]

Masat për menaxhimin e pandemisë COVID-19 të Qeverisë së Kosovës për kufizimin e lëvizjes së lirë kanë ndikuar negativisht në ekonominë e Kosovës. Vendet e punës janë humbur, të hyrat dhe shpenzimet e shtetit janë kufizuar, por edhe qarkullimi i parasë në ekonomi ka rënë. Por, janë rritur dërgesat e diasporës që i kanë neutralizuar […]