Nita Zogiani

Hendeku i punësimit mes grave dhe burrave ekziston në nivel botëror, mirëpo shifrat janë posaçërisht alarmante në Kosovë. Kosova është vendi me përqindjen më të ulët të aktivitetit të grave në treg të punës në Evropë. Hulumtimet tregojnë se arsye kryesore e përjashtimit të grave nga tregu i punës është se ato kanë përgjegjësi që […]