Mirishahe Syla

Në një ekonomi të bazuar në tregun e lire, të mirat publike shpërndahen në mënyrë jo të barabartë mes individëve të asaj shoqërie. Kjo shpërndarje jo e barabartë qon në krijimin e pabarazive të theksuara socio-ekonomike mes shtresave të ndryshme të shoqërise. Prandaj, grupe të ndryshme ndikohen ndryshe nga çdo krizë ekonomike, përfshire këtu krizën […]

Çështja e punës që bëhet në shtëpi ka kohë që nuk ka zënë vendin e merituar në diskursin publik rreth riprodhimit shoqëror. Shtëpia, që shpesh përmendet si sinonim i familjes – shtëpia si institucion shoqëror më shumë se sa si objekt banimi – edhe pse konsiderohet të jetë shtylla e organizimit shoqëror, ajo që ndodhë […]