Luke Foley

Pavarësia e Kosovës është dëshmuar të jetë një çështje gjeopolitike shumë polarizuese gjatë dy dekadave të fundit. Mbështetësit e këtij vendi besojnë se ai e meriton shtetësinë sepse i ka karakteristikat e një shteti siç përshkruhet nga Konventa e Montevideos: një popullsi e përhershme, kufij të përcaktuar, vetëqeverisje dhe mundësi për të bashkëvepruar me shtetet […]