Judita Krasniqi

Ky punim shqyrton situatën e qasjes së grave në punësim në Kosovë dhe Shqipëri. Ai shtjellon situatën aktuale të punësimit të grave në të dy vendet duke hedhur dritë mbi faktorët të cilët e ushqejnë pabarazinë në punësim. Lidhur me këtë një sërë problemesh janë identifikuar sikurse: Angazhimi i grave si punëtore të papaguara; Ndarja […]

Në hulumtimin mbi ndikimin e pandemisë COVID-19 në tregun e punës dhe në punësimin e grave në Kosovë, Instituti D4D ka vënë fokus të veçantë mbi ndikimin jo proporcional që situata e krijuar shëndetësore, sociale dhe ekonomike në Kosovë ka pasur në jetën e grave dhe burrave. Kjo e ka thelluar edhe më tej hendekun […]