Demush Shasha

Kosova është në fillet e procesit integrues në Bashkimin Evropian. Në prill 2016 ka hyrë në fuqi Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) e cila është marrëveshja e parë kontraktuale mes Kosovës dhe BE-së dhe përbën hapin e parë zyrtar drejt anëtarësimit në BE. Procesi i anëtarësimit në BE është një proces shumë kompleks dhe sfidues. […]