Dardan Berisha

Edicioni i parë i raportit “Vendosja e Drejtësisë në Zgjedhje” është publikuar në vitin 2015 dhe ka prezantuar të dhëna për zgjedhjet e mbajtura prej vitit 2009 deri 2014. Ky është edicioni i dytë i raportit që bashkon të dhënat nga raporti i kaluar me të dhënat nga zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare të […]

Qëllimi i përgjithshëm i këtij raporti është të përmirësoj koordinimin në mes të institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e zgjedhjeve dhe autoriteteve gjyqësore, duke shpalosur të dhëna ndërinstitucionale nga zgjedhjet e kaluara, dhe duke identifikuar masat që këto institucione mund të ndërmarrin për të avancuar koordinimin në të gjitha fazat e ciklit zgjedhor. Raporti është zhvilluar […]