Blerina Ramaj

Me zyrtarizimin e kandidatëve/eve për kryetar/e të komunave kemi filluar t’i dëgjojmë prioritetet e tyre mbi atë se për çfarë ndryshime kanë nevojë qytetet tona.  Nuk e mbaj mend herën e fundit kur patëm një dëgjim publik apo krijim të një liste të hartuar nga kërkesat e qytetarëve mbi problemet me të cilat ballafaqohen çdo […]

Komisioni Evropian në kuadër të strategjisë për zgjerim të Bashkimit Evropian publikon çdo vit raporte vjetore mbi vendet kandidate dhe ato potencialisht kandidate të Ballkanit që synojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Për këto vende tashmë 10 vite e më shumë Komisioni Evropian për çdo vit publikon raportet të cilat pasqyrojnë situatën në përmbushjen e kritereve […]