Arbëresha Loxha

Republika e Kosovës vazhdon të përballet me sfida serioze në rrugën shtetndërtuese dhe integruese drejt Bashkimin Evropian (BE). Qeveritë e pasluftës, përfshirë dhe qeverinë në dorëheqje (e kaluar) kanë nisur një sërë procesesh reformuese të cilat kanë dështuar të adresojnë thelbin e problemeve. Për shkak të natyrës së shkrimit, fokusi do të jetë në sistemin […]